+90 (216) 336 88 40 | hukuk@sahin.av.tr

Hizmetlerimiz

slayt
 • "Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France
 • "Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir." Candar
 • "Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır." Tacitus
 • "İnsanlar ancak adaletle doyurulur." Emerson
 • "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflatun
 • "Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson
 • "Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir
 • "Yasaların bittiği yerde zulüm başlar." Lord Chatham
 • "Ahlakın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz." Napoleon
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir." Aristo
 • "Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz." Kant
 • "Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır." Mirabeau
 • "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud
 • "Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever." Kur'an
 • "Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France
 • "Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." Hanry Clay
 • "Bir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey!" MME Deluzy
 • "Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir." Burke
 • "Cezalandırmak ya da kayırmak gerektiğinde insanlara insanca bakmalıdır." Goethe
 • "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner." Konfüçyus
 • "Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal
 • "Adalet olmadan düzen olmaz." Albert Camus
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca
 • "Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering
 • "İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır." La Rochefoucauld
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır." H.İbsen
 • "Hukuk Adalete yönelik iradedir." Radbruch
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "İnsancıl olmadıkça adil olamazsın." Vauvenargues
 • ""Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero
 • "Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır." Bacon
 • "Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi
 • "Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur." Montesquieu
 • "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday
 • "Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker
 • Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. Thomas Fuller
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Adaletsizlik hükme acılık, geciktirmekse tatsızlık verir" Bacon

ŞAHİN HUKUK BÜROSU, Türkiye'de müvekkillerine avukatlık&danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hukukun her alanında hizmet vermektedir.
Alfabetik olarak alt başlıklar halinde eklemek gerekirse;

 • Anonim ve Limited Şirketler Hukuku,
 • Bankacılık ve Finans Hukuku,
 • Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Dava, Tahkim ve İhtilaf Çözümü,
 • Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü,
 • Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,
 • Gayrimenkul Hukuku,
 • Gayrimenkul Edinme ve Finansmanı,
 • Gümrük Hukuku,
 • Hukuki Danışmanlık ve İhtilafların Önlenmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku ve uygulaması,
 • İdare Hukuku,
 • İflas Ertelemesi Davaları ve İflas Hukuku,
 • İletişim ve Telekomünikasyon Hukuku,
 • İmar Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • Kamu İhale Hukuku,
 • Kat Mülkiyeti Hukuku,
 • Kurumsal Hizmet,
 • Mali Hukuk,
 • Marka ve Patent Hukuku,
 • Medeni Hukuk ve Aile Hukuku,
 • Medya ve Eğlence Hukuku,
 • Özelleştirme Hukuku,
 • Pazarlama ve Reklam Hukuku,
 • Proje Finansmanı,
 • Proje ve İnşaat Hukuku,
 • Rekabet Hukuku,
 • Sağlık, Tıbbi Cihaz ve İlaç Hukuku,
 • Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri,
 • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Hukuku,
 • Sigorta Hukuku,
 • Spor Hukuku,
 • Sözleşmeler Hukuku,
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları,
 • Şirketler Hukuku,
 • Şirket Kuruluşları ve Ortaklıklar, Tahkim, Tazminat Hukuku,
 • Ticarî Kuruluş ve Yapılandırmalar,
 • Ticaret Hukuku,
 • Trafik Mevzuatı,
 • Uluslararası Nakliye ve Taşıma Hukuku,
 • Vasiyetname ve Tereke Hukuku,
 • Vergi ve Hukuku,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi,

İlgili hukuk alanlarında ihtilafların çözümü ve dava takibi, ve sair her türlü ticari ve genel hukuksal konulardır…

Balıkesir Cad. Teknik Yapı Uprise Elite Residence Kat.37 D.306, 34880, Kartal/İstanbul, Türkiye

+90 (216) 336 88 40 | hukuk@sahin.av.tr