+90 (216) 336 88 40 | hukuk@sahin.av.tr

Hizmetlerimiz

slayt
 • "Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France
 • "Mal cimride, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa düzen bozuktur." Hz.Ebubekir
 • "Adalet ilkin devletten gelmelidir." Aristo
 • "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun." Freud
 • "Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir." Anatole France
 • "Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır." Mirabeau
 • "Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever." Kur'an
 • "Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır." İhering
 • ""Adalet hissi insanlarda doğuştan mevcuttur." Çiçero
 • "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir." Eflatun
 • "Cezalandırmak ya da kayırmak gerektiğinde insanlara insanca bakmalıdır." Goethe
 • "Hukuk Adalete yönelik iradedir." Radbruch
 • "Adalet olmadan düzen olmaz." Albert Camus
 • "İnsancıl olmadıkça adil olamazsın." Vauvenargues
 • "Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur." Eflatun (M.Ö.427-347)
 • "Yasaların bittiği yerde zulüm başlar." Lord Chatham
 • "Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir." Candar
 • "İnsanlar ancak adaletle doyurulur." Emerson
 • "Kötü yasalar, zulmün en berbat şeklidir." Burke
 • "Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli" Goethe
 • "Hiçbirşey devlete yasalara saygılı olmak kadar yaraşmaz" Justiniaus Kanunları
 • "Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner." Konfüçyus
 • "Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi
 • Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. Thomas Fuller
 • "Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır." Bacon
 • "Yasaların uygulaması, onların yapılmasından daha zordur." Jefferson
 • "Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur." Montesquieu
 • "Adaletsizlik hükme acılık, geciktirmekse tatsızlık verir" Bacon
 • "Bir suç herşeydir; iki suç hiçbirşey!" MME Deluzy
 • "Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz." Kant
 • "Hiçbir suç hazırlıksız işlenmemiştir." Seneca
 • "İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır." La Rochefoucauld
 • "Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok..." Tucker
 • "Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır." Tacitus
 • "Ahlakın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz." Napoleon
 • "Devlet Başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim." Hanry Clay
 • "Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. " Pascal
 • "Birtek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir." Montesquieu
 • "Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk herzaman yanılır." H.İbsen
 • "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday

ŞAHİN HUKUK BÜROSU, Türkiye'de müvekkillerine avukatlık&danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hukukun her alanında hizmet vermektedir.
Alfabetik olarak alt başlıklar halinde eklemek gerekirse;

 • Anonim ve Limited Şirketler Hukuku,
 • Bankacılık ve Finans Hukuku,
 • Bilişim Teknolojileri ve E-Ticaret Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Dava, Tahkim ve İhtilaf Çözümü,
 • Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü,
 • Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku,
 • Gayrimenkul Hukuku,
 • Gayrimenkul Edinme ve Finansmanı,
 • Gümrük Hukuku,
 • Hukuki Danışmanlık ve İhtilafların Önlenmesi,
 • İcra ve İflas Hukuku ve uygulaması,
 • İdare Hukuku,
 • İflas Ertelemesi Davaları ve İflas Hukuku,
 • İletişim ve Telekomünikasyon Hukuku,
 • İmar Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • Kamu İhale Hukuku,
 • Kat Mülkiyeti Hukuku,
 • Kurumsal Hizmet,
 • Mali Hukuk,
 • Marka ve Patent Hukuku,
 • Medeni Hukuk ve Aile Hukuku,
 • Medya ve Eğlence Hukuku,
 • Özelleştirme Hukuku,
 • Pazarlama ve Reklam Hukuku,
 • Proje Finansmanı,
 • Proje ve İnşaat Hukuku,
 • Rekabet Hukuku,
 • Sağlık, Tıbbi Cihaz ve İlaç Hukuku,
 • Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri,
 • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Hukuku,
 • Sigorta Hukuku,
 • Spor Hukuku,
 • Sözleşmeler Hukuku,
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları,
 • Şirketler Hukuku,
 • Şirket Kuruluşları ve Ortaklıklar, Tahkim, Tazminat Hukuku,
 • Ticarî Kuruluş ve Yapılandırmalar,
 • Ticaret Hukuku,
 • Trafik Mevzuatı,
 • Uluslararası Nakliye ve Taşıma Hukuku,
 • Vasiyetname ve Tereke Hukuku,
 • Vergi ve Hukuku,
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi,

İlgili hukuk alanlarında ihtilafların çözümü ve dava takibi, ve sair her türlü ticari ve genel hukuksal konulardır…

Balıkesir Cad. Teknik Yapı Uprise Elite Residence Kat.37 D.306, 34880, Kartal/İstanbul, Türkiye

+90 (216) 336 88 40 | hukuk@sahin.av.tr